Burde du leie inn en markedssjef?

Andreas Bratli

Andreas Bratli

Kreativ rådgiver

Hva er en markedssjef

En markedssjef er i utgangspunktet ansvarlig for å planlegge, implementere og følge opp selskapets strategier innen markedsføring for å oppnå målsetningene selskapet har. Dette innebærer også å skape bevissthet om produktene og tjenestene, tiltrekke seg potensielle kunder, oppretteholde eksisterende kunder og finne nye måter å løfte selskapet på. Noen av de typiske arbeidsoppgavene en markedssjef har er

 • Strategi: Utvikle og implementere overordnede markedsføringsstrategier som støtter selskapets målsettinger. Dette kan omfatte reklame, salgsfremmende aktiviteter, PR og mer.

 • Markedsundersøkelser: Analyse av markedet, kundeadferd og konkurrentaktiviteter for å identifisere muligheter og trusler. Dette kan også innebære å gjennomføre markedsundersøkelser og analyser.

 • Målgruppe: Definere og forstå målgruppen for produktene eller tjenestene. Dette hjelper med å tilpasse markedsføringskampanjer for å appellere til spesifikke segmenter.

 • Merkevarebygging: Utvikle og opprettholde selskapets merkevare. Dette kan inkludere å lage strategier – gjerne i samråd med eksterne byråer, da dette også innebærer å oppretteholde den visuelle identiteten til selskapet. I enkelte tilfeller kan det også innebære å være aktivt med i rebrand eller når det skal bygges en visuell identitet. Hovedoppgaven er å sikre en konsistent merkevareidentitet.

 • Kampanjer: Planlegge og utføre reklamekampanjer, salgsfremmende aktiviteter og andre markedsføringsinitiativer for å øke produktets synlighet og salg. Dette skjer gjerne i samråd med et eksternt markedsføringsbyrå hvor markedssjefen blir kontaktpunktet og den ansvarlige for at aktivitetene holder forventningene til selskapet.

 • Samarbeid med salgsavdeling: Arbeide tett med salgsavdelingen for å sikre at markedsføringsstrategiene støtter salgsinnsatsen og gir nødvendig salgsmateriell.

 • Analyse og oppfølging: Overvåke og evaluere effektiviteten av markedsføringskampanjer ved å analysere salgsdata, kundetilbakemeldinger og andre relevante metrikker.

 • Budsjettering: Administrere markedsføringsbudsjettet og sikre at ressursene brukes effektivt for å oppnå de ønskede resultatene.

En markedssjef må være oppdaterte på markedsføringstrender, forstå teknologiske endringer og være i stand til å tilpasse seg dynamiske markedsforhold for å oppnå suksess. I tillegg er god kommunikasjon, kreativitet og analytiske ferdigheter viktige for å lykkes i denne rollen.

Leie inn eller ansette en markedssjef

Beslutningen om å leie inn eller ansette en markedssjef avhenger av flere faktorer og vil variere fra selskap til selskap. Her er noen hensyn som kan hjelpe deg med å ta den riktige beslutningen.

Ansette en markedssjef

 • Langsiktig engasjement: Hvis du planlegger å investere i langsiktig markedsføringsstrategi og -vekst, kan det være gunstig å ansette en markedssjef internt. Dette gir personen muligheten til å utvikle dyp kjennskap til selskapet og bygge langsiktige relasjoner.

 • Kulturell tilpasning: En intern markedssjef vil ha en bedre forståelse av selskapets kultur, verdier og mål. Dette kan bidra til å integrere markedsføringsstrategier sømløst med selskapets overordnede visjon.

 • Kontinuerlig samarbeid: Hvis det kreves nært samarbeid med andre avdelinger, som salg eller produktutvikling, kan en intern markedssjef lettere etablere og opprettholde disse samarbeidsforholdene.

Leie inn en markedssjef

 • Kortsiktig behov: Hvis selskapet har umiddelbare markedsføringsutfordringer eller trenger spesialisert kompetanse for en avgrenset periode, kan det være mer hensiktsmessig å leie inn en markedssjef på konsulentbasis.

 • Kostnadsbesparelser: Å leie inn kan være kostnadseffektivt, spesielt hvis selskapet ikke har råd til å ansette en fulltidsansatt markedssjef med tilhørende fordeler og langsiktig forpliktelse.

 • Ekstern perspektiv: En ekstern markedssjef bringer ofte med seg friske ideer og eksternt perspektiv, som kan være verdifullt for å utfordre eksisterende praksis og bringe innovasjon til selskapet.

 • Spesialisert kompetanse: Hvis selskapet trenger spesialisert kompetanse på et bestemt område innen markedsføring (for eksempel digital markedsføring, internasjonal markedsføring), kan det være mer kostnadseffektivt å leie inn en ekspert på dette området.

Generelt sett vil valget mellom å ansette eller leie inn avhenge av selskapets spesifikke behov, økonomiske ressurser og langsiktige strategiske mål. Noen selskaper velger også en kombinasjon av begge, der de har en intern markedssjef for daglig ledelse og leier inn eksterne eksperter ved behov.

Leie inn Bratli

I det daglige fyller jeg mange roller i Bratli. Jeg gir råd til kundene mine, jeg utvikler designløsninger, bygger nettsider og sørger ikke minst for at prosessene går så smidig som mulig. Det gir meg en erfaring og kompetanse som kan komme deg til nytte. Du kan med andre ord bruke hele spekteret av mine tjenester – eller bare deler av det.

Flere av mine kunder bruker meg som rådgiver og sparringspartner. Ofte dreier det seg om å få innspill på hvordan de skal markedsføre seg, hvilke kanaler og aktiviteter de bør satse på, hva de kan gjøre for at nettsiden er mer effektiv, hva de bør allokere i budsjett og lignende spørsmål. Jeg kan inngå tidsavgrensede avtaler eller en fast avtale, der vi møtes med jevne mellomrom for et strategisk arbeidsmøte.

Veien frem til et godt sluttresultat er ikke alltid uten svinger, oppoverbakker og humper. Som prosjektleder kan jeg hjelpe deg med planlegging, organisering, styring og oppfølging av et prosjekt fra A til Å. Slik kan jeg hjelpe deg med at prosjektet blir gjennomført innenfor rammene av tid, pris og kvalitet.

Driftsavtale

Her kan du rapportere eventuelle driftsproblemer.

Kontakt

Storaneset 12, 5260

Indre Arna

+47 98 11 75 82

hei@heibratli.no

Jobbe med Bratli på et prosjekt?

Nyhetsbrev fra Bratli

Bli med på nyhetsbrev og få tips og triks fra meg hver måned.